BLOG

biegły sądowy rzeczoznawca

17 stycznia 2020

Rola biegłego sądowego w sprawach o nieuczciwej konkurencji

O czynie nieuczciwej konkurencji mówi się, jeśli ten jest niezgodny z obowiązującymi przepisami oraz kiedy narusza prawo innego przedsiębiorcy. Jak ważna jest w takich sprawach pomoc biegłych?

podważenie opinii biegłego

10 stycznia 2020

Biegły sądowy nie rozstrzyga, a opiniuje

Biegły bywa czasami błędnie postrzegany jako ten, który odpowiada za ustalenie sprawcy. Tymczasem jego zadaniem jest ocena okoliczności faktycznych zdarzenia przez pryzmat posiadanych "wiadomości specjalnych".

biegły sądowy psycholog

03 stycznia 2020

Biegły sądowy w sprawie rozwodowej

Jeśli małżonkowie potrafią dojść do porozumienia w kwestii rozwodu i rozwiązania spraw rodzicielskich, sąd nie wnioskuje o powołanie biegłego psychologa. Jeżeli jednak punktów spornych nie brakuje, jego opinia bywa niezbędna.

biegły z zakresu ochrony środowiska

20 grudnia 2019

Nielegalne składowiska śmieci i opinie biegłych

Coraz większa świadomość mieszkańców sprawia, że w polskich sądach toczy się coraz więcej postępowań dotyczących nielegalnych składowisk odpadów. Nierzadko kluczową rolę odgrywają w nich biegli sądowi z zakresu ochrony środowiska, ale nie tylko.

biegły z zakresu budownictwa

13 grudnia 2019

Bezpieczeństwo na lodowisku - opinie biegłych sądowych

Lodowisko to jedna z najpopularniejszych zimowych atrakcji. Oprócz aspektów rozrywkowych, warto jednak zwrócić uwagę na bezpieczeństwo tego rodzaju obiektów. Nierzadko sprawą wypadków na lodowiskach zajmują się bowiem sądy i biegli sądowi.

świadomość prawna Polaków

06 grudnia 2019

Prawnik dopiero w ostateczności (badanie NRA)  

Wnioski płynące z badania Naczelnej Rady Adwokackiej nie są najlepsze: większość Polaków porad prawnych szuka w internecie. Drugim najpopularniejszym źródłem informacji są znajomi i rodzina, dopiero na trzecim miejscu są prawnicy.  

biegły instytucjonalny

29 listopada 2019

Kim jest biegły instytucjonalny?

Biegły instytucjonalny, to jeden z trzech typów biegłych obok specjalisty wpisanego na listę oraz eksperta ad hoc. Jakie warunki powinna spełniać placówka badawcza, aby mogła przygotować opinię na zlecenie sędziego?

uzupełnienie opinii biegłego sądowego

22 listopada 2019

Uzupełnienie lub nowa opinia biegłego – przypadki

Opinia biegłego sądowego nierzadko traktowana jest jako główny dowód w sprawie. Na jej przyjęcie bądź odrzucenie wpływ ma jednak nie tylko sędzia, ale również strona postępowania. Kiedy można wnioskować o opinię uzupełniającą lub sporządzenie zupełnie nowej?

opinia prywatna biegłego sądowego

14 listopada 2019

Znaczenie prywatnej opinii biegłego

Czy strony postępowania mogą dostarczać opinie biegłych sporządzone na prywatne zlecenie? Czy takie ekspertyzy mogą być akceptowane przez sędziego jako dowód w sprawie i czy mogą usprawnić działalność sądów?

kiedy jest przewlekłość postępowania

08 listopada 2019

Przyczyny przewlekłości postępowań 

Zbyt małe zasoby kadrowe sądów, nadmierna liczba spraw, długie oczekiwanie na opinie biegłych, a nawet… zbyt mała liczba sal rozpraw. To niektóre powody przewlekłości postępowań, które zostały opisane w raporcie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. 

biegły sądowy obowiązki

25 października 2019

Jakie dokumenty powinien złożyć kandydat na biegłego?

Procedura wpisania na listę biegłych sądowych wymaga od kandydata nie tylko fachowej wiedzy z określonej dziedziny, ale też przedłożenia wielu dokumentów. Chociażby zgody pracodawcy na pełnienie funkcji, czy też zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.