BLOG

biegły sądowy z zakresu psychiatrii

19 marca 2020

Opinia biegłego ws. osoby z zaburzeniami psychicznymi

Ekspertyza biegłego psychologa lub seksuologa bardzo często decyduje o tym, czy osoba z zaburzeniami psychicznymi zostanie objęta nadzorem prewencyjnym lub trafi do ośrodka zamkniętego.

biegły sądowy z zakresu genetyki

13 marca 2020

(Cz. 38) Specjalizacje: biegły sądowy z zakresu genetyki

Biegły sądowy z zakresu genetyki powoływany jest najczęściej do spraw o podłożu kryminalnym, ale również do tych, których podstawą jest medycyna sądowa (np. postępowanie o uznanie ojcostwa). Oto podstawowe informacje o ekspertach tej szczególnej specjalizacji.

biegły sądowy z zakresu akustyki

06 marca 2020

Biegły sądowy akustyk

Akustyka to szeroka specjalizacja, która może dotyczyć zarówno czynników środowiskowych, technicznych, budowlanych, komunikacyjnych jak i przemysłowych. Jak wygląda tutaj praca biegłego sądowego?

biegły sądowy z zakresu bankowości

25 lutego 2020

Biegły sądowy w sprawach o kredyty frankowe

Szacuje się, że czas potrzebny na sporządzenie ekspertyzy w sprawach kredytowych, to średnio 200 godzin. Frankowicze składają coraz więcej pozwów przeciwko bankom, tymczasem liczba biegłych sądowych, którzy mogliby opiniować, jest niewystarczająca.

Biegły sądowy ds. gazownictwa

14 lutego 2020

Biegły sądowy w sprawach dotyczących wybuchu gazu

Wybuchy gazu znajdują się na trzecim miejscu wśród najczęściej występujących katastrof budowlanych w Polsce. Dużą rolę w wyjaśnianiu przyczyn tych wypadków odgrywają biegli sądowi z zakresu gazownictwa.

biegły sądowy z zakresu motoryzacji

07 lutego 2020

(Cz. 37) Specjalizacje: biegły sądowy ds. rekonstrukcji wypadków drogowych

Opinie biegłych bywają niezbędne przy postępowaniach dotyczących wypadków drogowych. W wielu przypadkach niemożliwe jest bowiem odtworzenie przebiegu zdarzenia bez specjalistycznych narzędzi. Oto podstawowe informacje o pracy tych ekspertów.

ekspertyza biegłego sądowego

31 stycznia 2020

Dostęp biegłego sądowego do akt sprawy

Kodeks postępowania karnego dokładnie określa, na jakich zasadach sędzia lub prokurator może udostępnić biegłemu akta sprawy. To od nich zależy, z jakimi dokumentami zapozna się ekspert.

Wypadek w galerii handlowej, udział biegłych sądowych

24 stycznia 2020

Biegły sądowy a wypadki w obiektach handlowych

Wypadki w galeriach, przez które każdego dnia przewijają się tłumy, nie są niczym rzadkim. Aby poznać dokładne okoliczności takich zdarzeń, wielokrotnie niezbędna jest pomoc biegłych z rozmaitych specjalizacji.

biegły sądowy rzeczoznawca

17 stycznia 2020

Rola biegłego sądowego w sprawach o nieuczciwej konkurencji

O czynie nieuczciwej konkurencji mówi się, jeśli ten jest niezgodny z obowiązującymi przepisami oraz kiedy narusza prawo innego przedsiębiorcy. Jak ważna jest w takich sprawach pomoc biegłych?

podważenie opinii biegłego

10 stycznia 2020

Biegły sądowy nie rozstrzyga, a opiniuje

Biegły bywa czasami błędnie postrzegany jako ten, który odpowiada za ustalenie sprawcy. Tymczasem jego zadaniem jest ocena okoliczności faktycznych zdarzenia przez pryzmat posiadanych "wiadomości specjalnych".

biegły sądowy psycholog

03 stycznia 2020

Biegły sądowy w sprawie rozwodowej

Jeśli małżonkowie potrafią dojść do porozumienia w kwestii rozwodu i rozwiązania spraw rodzicielskich, sąd nie wnioskuje o powołanie biegłego psychologa. Jeżeli jednak punktów spornych nie brakuje, jego opinia bywa niezbędna.