BLOG

19 września 2017

(Cz. 9) Specjalizacje: Biegły rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się przede wszystkim wyceną wartości nieruchomości. Każdy, kto chciałby zostać rzeczoznawcą majątkowym, musi uzyskać jednak specjalne uprawnienia nadawane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

14 września 2017

Skargi na biegłych sądowych

Strony prowadzonego postępowania mają prawo złożyć skargę na działalność biegłego i statystyki pokazują, że regularnie z tego korzystają. Chociaż nie wszystkie zażalenia bywają zasadne.

12 września 2017

(Cz. 8) Specjalizacje: Biegły z zakresu pożarnictwa

Przy wszystkich 45 sądach okręgowych działa ich około 200. To ich zadaniem jest wydanie opinii, która wyjaśni przyczyny powstania pożaru. Sprawdziliśmy, jak wygląda praca biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa.

08 września 2017

Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada reformę zasad funkcjonowania biegłych sądowych – informuje „Gazeta Prawna”. Resort chce wprowadzić więcej elementów rynkowych i uporządkować kwestię rozproszonych list w sądach okręgowych.

05 września 2017

Biegły w Stanach Zjednoczonych. Kim jest?

W poprzednich wpisach przybliżyliśmy już nieco zasady funkcjonowania biegłych sądowych w innych krajach Unii Europejskiej, tym razem czas na USA. Warto przyjrzeć się ekspertom zza oceanu, bo działają oni na nieco innych zasadach niż ich polscy koledzy.

01 września 2017

(Cz. 7) Specjalizacje: Biegły z zakresu budownictwa

Procesy sądowe w sprawach budowlanych należą do tych najbardziej skomplikowanych. Jest to jedna z dziedzin, w której ustalenie pewnych faktów nie jest możliwe bez pomocy wykwalifikowanego eksperta. Jak wygląda więc praca biegłego budowlanego?   

29 sierpnia 2017

Jak sędziowie, prokuratorzy i adwokaci oceniają biegłych?

Dyskusja nad koniecznością poprawy jakości pracy biegłych sądowych w Polsce trwa od lat. Wśród największych minusów, które wymienia się w kontekście ekspertów, są błędy w przedkładanych opiniach oraz długi czas oczekiwania na ekspertyzy.

25 sierpnia 2017

Biegły sądowy i jego odpowiedzialność cywilna

Chociaż to sąd wyznacza eksperta do konkretnej sprawy, to strony postępowania mają prawo wyciągać konsekwencje, jeżeli ich zdaniem jakość przedstawionej opinii przez biegłego sądowego była wątpliwa i krzywdząca.

22 sierpnia 2017

Jak biegli sądowi mogą podnosić swoje kwalifikacje?

Na listach biegłych sądowych w Polsce jest dziś ponad 17 tys. nazwisk. Biegli biorą udział w blisko 30 proc. wszystkich spraw, a wydana przez nich opinia ma często priorytetowe znaczenie przy ustalaniu wyroku, dlatego tak ważne jest ciągłe dokształcanie się ekspertów.

18 sierpnia 2017

Kadencja biegłego sądowego

Aby dostać się na listę specjalistów danej dziedziny, biegli sądowi składają wniosek do Sądu Okręgowego. Jeśli ten zostanie przyjęty, czeka ich 5-letnia kadencja. Po tym czasie może być ona przedłużona, ale są sytuacje, kiedy wniosek jest odrzucany. Sprawdziliśmy też, jak kadencyjność ekspertów wygląda w innych krajach.

16 sierpnia 2017

Ile kosztują biegli?

Pisaliśmy już o wysokości wynagrodzeń biegłych sądowych, tym razem sprawdziliśmy, ile łącznie pieniędzy wydawanych jest na ten cel z budżetu państwa. I są to naprawdę ogromne pieniądze liczone już w setkach milionów złotych.