BLOG

17 listopada 2017

Biegli instytucjonalni. Jak często zgłaszają się do nich sądy?

W niektórych procesach sędzia nie ma wyjścia i musi zlecić przygotowanie opinii instytutowi lub innej placówce naukowej, nawet jeśli jej członkowie nie figurują na liście biegłych. Jak wygląda to w liczbach i jak mają się do tego podmioty prywatne?

09 listopada 2017

(Cz. 11) Specjalizacje: Biegły rzeczoznawca dzieł sztuki

Ich pracę najczęściej można zobaczyć co najwyżej w filmach o skradzionych dziełach sztuki, ale eksperci tej specjalizacji bywają też nieocenioną pomocą dla sądów. Czym więc dokładnie zajmuje się biegły rzeczoznawca?

02 listopada 2017

Kiedy sąd dyscyplinuje biegłego

Przewlekłość postępowań sądowych ma wiele przyczyn, ale jedną z nich jest nieterminowe składanie opinii przez biegłych. Nic więc dziwnego, że sędziowie korzystają z możliwości nakładania kar na ekspertów. Przypominamy, jak wygląda w tym elemencie polskie prawo.

27 października 2017

Oszustwa karuzelowe - rola biegłego w sprawie

Wykorzystywanie luki podatkowej stało się niestety coraz bardziej powszechnym procederem. Na zerowej stawce VAT nasze państwo traci już nawet 65 mld złotych rocznie. W wyjaśnianiu tego typu spraw naturalnie angażowani są więc biegli sądowi. Jak wygląd ich praca?

20 października 2017

Czy za zatrucie pokarmowe można otrzymać odszkodowanie? Wiele zależy od biegłych

Niektóre postępowania sądowe bywają tak skomplikowane, że wymagają udziału nie jednego, ale nawet kilku biegłych sądowych. Przykładem może być chociażby sprawa o odszkodowanie za zatrucie pokarmowe.

13 października 2017

Opinia uzupełniająca biegłego

Opinie przedstawione przez biegłych często decydują o wyroku, dlatego nie może być tam miejsca na najmniejsze wątpliwości. Nic więc dziwnego, że sędziowie tak często zlecają opinie uzupełniające. Dziś wyjaśnimy, jakie są ku temu przesłanki.

06 października 2017

Pozyskiwanie biegłych sądowych

Pozyskiwanie biegłych do postępowania, jak wiadomo, może odbywać się na kilka sposobów. Sprawdziliśmy, kiedy organy wymiaru sprawiedliwości mają największy problem ze znalezieniem biegłego i jak wygląda to w statystykach.

27 września 2017

(Cz. 10) Specjalizacje: Biegły sądowy z zakresu języka migowego

Biegłym sądowym w Polsce może być osoba, która ukończyła 25 lat. Wyjątkiem jest jednak biegły sądowy z zakresu języka migowego – tutaj wystarczy 21 lat. Dalsza procedura uzyskania stanowiska biegłego jest podobna, ale eksperci muszą uzyskać certyfikat wydany przez Polski Związek Głuchych.

22 września 2017

Biegły z zakresu motoryzacji i opinie prywatne

Biegły z zakresu motoryzacji może być powoływany przez sąd, ale o kontrekspertyzę wnioskować mogą też strony postępowania. I w przypadku spraw „motoryzacyjnych” zdarza się to wręcz nagminnie. Tzw. opinie prywatne są najczęściej odpowiedzią na ustalenia, z którymi dana osoba się nie zgadza.

19 września 2017

(Cz. 9) Specjalizacje: Biegły rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się przede wszystkim wyceną wartości nieruchomości. Każdy, kto chciałby zostać rzeczoznawcą majątkowym, musi uzyskać jednak specjalne uprawnienia nadawane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

14 września 2017

Skargi na biegłych sądowych

Strony prowadzonego postępowania mają prawo złożyć skargę na działalność biegłego i statystyki pokazują, że regularnie z tego korzystają. Chociaż nie wszystkie zażalenia bywają zasadne.