BLOG

23 lutego 2018

Biegły sądowy geodeta. Czym tak naprawdę się zajmuje?

Spory dotyczące rozgraniczenia działek to najczęstsze sprawy, w których bierze udział biegły sądowy geodeta. Jego zadaniem jest sporządzenie ekspertyzy, dającej odpowiedź co do rzeczywistych własności stron postępowania.

16 lutego 2018

(Cz. 14) Specjalizacje: biegły sądowy z zakresu ważności testamentu

Kwestionowanie ważności testamentu, to jeden z najczęstszych sporów w prawie cywilnym. Ocena świadomego spisania dokumentu, na podstawie którego majątek autora staje się własnością spadkobierców, należy zwykle do biegłego.

09 lutego 2018

Dlaczego brakuje biegłych patomorfologów?

O problemie deficytu patomorfologów najczęściej mówi się w kontekście leczenia onkologicznego, ale odczuwają to też polskie sądy. Niestety, wykształconych ekspertów brakuje, a ci którzy są, w wielu przypadkach wyjeżdżają za granicę.

31 stycznia 2018

Biegły z zakresu wspinaczki - specjalizacja rzadka, ale ważna

Ostatnie dramatyczne wydarzenia na ośmiotysięczniku Nanga Parbat (8126 m) wymagały szczegółowej analizy przebiegu wyprawy i akcji ratunkowej. Głos zabrali m.in. biegli z zakresu wspinaczki. To dobra okazja, żeby przyjrzeć się, jak wygląda praca specjalisty od alpinizmu.

26 stycznia 2018

Biegły sądowy z zakresu rachunkowości. Czym dokładnie się zajmuje?

Biegły z zakresu rachunkowości i księgowości najczęściej bierze udział w postępowaniach cywilnych oraz karno-gospodarczych. Jedną ze stron są wówczas najczęściej przedsiębiorcy lub instytucje publiczne. Księgowość śledcza wymaga od ekspertów wieloletniego doświadczenia w różnych dziedzinach.

19 stycznia 2018

Błędy sędziów podczas zlecania opinii biegłym

Podczas dyskusji o poziomie opinii przygotowywanych przez biegłych, rzadziej podejmowanym tematem jest komunikacja między specjalistą a sędzią. A to jeden z kluczowych czynników, aby uniknąć ekspertyz uzupełniających, które mocno wpływają na przewlekłość postępowań. Jakie błędy są na tym etapie popełniane najczęściej?

12 stycznia 2018

(Cz. 13) Specjalizacje: biegły sądowy z zakresu badania zapisów z monitoringu

Biegły z zakresu badania zapisów z monitoringu powoływany jest w sprawach, w których dowodem stają się nagrania audiowizualne. Opinia, którą wystawia ekspert, zawiera identyfikację treści i obrazu, a niekiedy wyjaśnia też autentyczność samego materiału.

05 stycznia 2018

Biegły seksuolog w procesie karnym

Polskie sądy każdego roku są wręcz zasypywane przestępstwami na tle seksualnym. W wielu przypadkach wydanie wyroku jest niemożliwe bez opinii biegłych z zakresu psychologii i seksuologii. Jak wygląda praca tych drugich?

29 grudnia 2017

Biegły sądowy i błędy w sztuce chirurgicznej

Najwięcej błędów w sztuce lekarskiej występuje w ortopedii. Te, które mają jednak najgorsze skutki, dotyczą bezwzględnie chirurgii. Błędy w sztuce medycznej, chociaż nierzadko wciąż trudne do udowodnienia, regularnie trafiają na wokandę. Pokrzywdzeni chcą dochodzić swoich praw nie tylko w celu uzyskania odszkodowania, ale również żeby inni pacjenci nie byli narażeni na trwały uszczerbek na zdrowiu.

21 grudnia 2017

Biegły sądowy w sprawach reklamacji odzieży oraz obuwia

Żądanie zwrotu kosztów zakupu, naprawy towaru bądź jego wymiany, to najczęściej występujące roszczenia konsumentów względem sprzedawców. Kiedy sprawa trafia do sądu, często potrzebna jest pomoc biegłego.

15 grudnia 2017

Kiedy biegły staje się oskarżonym

Biegły sądowy, chociaż działa na zlecenie sądu, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Dzieje się tak, kiedy strony postępowania czy organy państwa uznają wydaną opinię za krzywdzącą lub nierzetelną (PRZYKŁADY).