BLOG

biegły lekarz sądowy

18 kwietnia 2019

Ile kosztują biegli z zakresu medycyny?

Średnio 546 opinii biegłych z zakresu nauk medycznych sporządzono na zlecenie jednego sądu. Przeciętny koszt ekspertyzy wyniósł 411,56 zł – wynika z najnowszego badania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

biegły lekarz sądowy

12 kwietnia 2019

Nieudane zabiegi medyczne i rola biegłego w postępowaniu

Obowiązujący kanon piękna coraz bardziej zachęca do zabiegów medycyny estetycznej. Niestety, w niektórych przypadkach kończą się one na sali sądowej, ponieważ pacjenci nie są zadowoleni z efektu końcowego. Decydującym dowodem w sprawie może być wówczas opinia biegłego.

biegły antropolog

05 kwietnia 2019

Biegły sądowy z zakresu antropologii

Zeznania świadków i stron postępowania nie zawsze stanowią główny dowód w sprawie. Sędzia, aby wydać sprawiedliwy wyrok, może posiłkować się dodatkowym wsparciem chociażby w postaci biegłego sądowego antropologa.

biegły sądowy z zakresu ekologii

27 marca 2019

Biegły sądowy w sprawach o smog

Dane Ministerstwa Zdrowia wskazują, że każdego roku przez smog przedwcześnie może umierać nawet 67 tys. Polaków. Nic więc dziwnego, że do sądów trafia coraz więcej pozwów przeciwko Skarbowi Państwa. W tego typu postępowaniach niezbędne bywa doświadczenie biegłych.

biegły sądowy psycholog

15 marca 2019

Rola biegłego w sprawach dotyczących stalkingu

Stalking to stosunkowo nowe zjawisko w ramach kodeksu postępowania karnego. Według polskiego prawa jest to uporczywe nękanie i prześladowanie swojej ofiary, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności lub nawet do 10, jeśli działanie stalkera zagraża czyjemuś życiu.

Opinia biegłego dla sądu

08 marca 2019

Biegły sądowy na czas?

Szacuje się, że być może nawet 30 proc. spraw sądowych jest przewlekłych z powodu nieterminowo przygotowywanych opinii biegłych. Czy dyskutowany kiedyś kontrowersyjny pomysł wprowadzenia sztywnych terminów na oddanie ekspertyzy byłby tutaj skuteczną receptą?

system biegłych sądowych w Polsce

01 marca 2019

Jak system biegłych oceniają sędziowie?

Analizy eksperckie nie pozostawiają wątpliwości – blisko 90 proc. prezesów sądów okręgowych uważa za konieczne wprowadzenie znacznych poprawek w systemie biegłych. Jakie ich zdaniem zmiany są najważniejsze?

biegły lekarz psychiatra

22 lutego 2019

Osoby z niepełnosprawnościami w sądzie – rola biegłego

Osoby z niepełnosprawnościami mają zapewniony dostęp do wymiaru sprawiedliwości na takich samych warunkach, jak osoby w pełni sprawne fizycznie i psychicznie. Wyjątkiem są osoby ubezwłasnowolnione, które nie mają zdolności do czynności prawnych.

jak wygląda sekcja zwłok

15 lutego 2019

Sekcja zwłok w postępowaniu sądowym - rola biegłego

Sekcja zwłok ma na celu ustalenie przyczyny śmierci. W polskim sądownictwie przeprowadzenie takich czynności występuje w procesach karnych i może odbywać się z udziałem lekarza medycyny sądowej, czyli biegłego sądowego.

biegły lekarz sądowy na etacie

08 lutego 2019

Biegły sądowy na etacie?

Co pewien czas nieśmiało wraca pytanie: czy system biegłych nie działałby sprawniej, gdyby przynajmniej część specjalistów było zatrudnionych przy sądach? Szanse na wprowadzenie takiego modelu są jednak znikome. Dlaczego?

wyłączenie biegłego sądowego

31 stycznia 2019

Wyłączenie biegłego w postępowaniu

Wyłączenie biegłego sądowego na wniosek strony to wbrew pozorom dość częsty scenariusz. W jakich dokładnie sytuacjach ekspert może zostać odsunięty od przygotowania opinii?