BLOG

biegły i sądowe ustalenie ojcostwa

12 października 2018

Sądowe ustalenie ojcostwa krok po kroku - rola biegłego

Sądowe ustalenie ojcostwa coraz częściej trafia na wokandę. Do tego typu spraw dochodzi w przypadku, kiedy domniemany ojciec nie chce dobrowolnie uznać dziecka. A to z kolei jest konieczne, aby np. domagać się świadczenia alimentacyjnego, w celu identyfikacji zmarłych, w sprawach o nabycie spadku, czy też potwierdzenia lub wykreślenia z tablicy pokrewieństwa.

biegły rzeczoznawca majątkowy

05 października 2018

Jak wycenia nieruchomość biegły sądowy

Biegły rzeczoznawca majątkowy często musi odpierać zarzuty stron postępowania, że błędnie wycenił wartość domu, mieszkania lub działki. Co tak naprawdę bierze się pod uwagę podczas wyceny nieruchomości?

błędy biegłych sądowych

27 września 2018

Pomyłki biegłych sądowych. Jak z nimi walczyć?

Polski wymiar sprawiedliwości wciąż nie wypracował rozwiązania systemowego, które pozwalałoby diagnozować i analizować błędne opinie biegłych. Chociaż są przykłady państw, gdzie takie komórki działają.

biegły ad hoc

21 września 2018

Biegły ad hoc

Ekspertyzę dla sędziego może wydawać nie tylko biegły sądowy wpisany na listę. Drugim podmiotem, którego opinia ma taką samą rangę, jest tzw. biegły ad hoc. Jest to osoba lub instytucja mająca odpowiednie kwalifikacje, aby wydać rzetelną ekspertyzę w określonej dziedzinie.

biegły językoznawca

14 września 2018

(Cz. 22) Specjalizacje: biegły językoznawca

Językoznawstwo sądowe to wciąż młoda specjalizacja w Polsce, ale sędziowie coraz częściej korzystają ze wsparcia biegłych. Czym jest lingwistyka kryminalistyczna?

za mało biegłych sądowych

07 września 2018

W polskim sądownictwie wciąż brakuje biegłych sądowych

Długi czas oczekiwania na rozprawy oraz przewlekłość postępowań spowodowana jest w dużej mierze brakiem odpowiedniej liczby biegłych sądowych. Jeśli weźmiemy pod uwagę statystyki dotyczące ilości ekspertów, którzy wpisani są na listy biegłych sądowych, z łatwością zauważymy znaczne niedobory.

opinia biegłego co do prawa

31 sierpnia 2018

Czy biegły może odmówić wydania opinii?

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje okoliczności, w których biegły sądowy ma prawo odmówić wydania opinii i wnieść o wyłączenie ze sprawy.

rozprawy z udziałem biegłego

24 sierpnia 2018

Biegły na sali sądowej. Co do poprawki?

Monitoring rozpraw z udziałem biegłych sądowych pokazuje, że problemem wciąż pozostają m.in. zbyt skomplikowane przedstawianie opinii oraz zgrzyty komunikacyjne na linii sędzia-ekspert.

biegły sądowy przepisy prawa

17 sierpnia 2018

Prawne aspekty dotyczące pracy biegłego sądowego

Praca biegłych sądowych w Polsce unormowana jest określonymi przepisami prawa. Jakimi dokładnie?

biegli sądowi mobbing

10 sierpnia 2018

Biegły sądowy w sprawach o mobbing

Mobbing, a więc nękanie w miejscu pracy, nie jest już tematem tabu. Personel jest coraz bardziej świadomy swoich praw, a liczne postępowania pokazują, że pracodawcy nie mogą już czuć się bezkarni tworząc „toksyczne” warunki pracy. Chociaż udowodnienie tych praktyk nie jest łatwe.

biegły sądowy w sprawie uzależnień

02 sierpnia 2018

(Cz. 21) Specjalizacje: biegły sądowy w sprawie uzależnień od alkoholu

Czy wiesz, że zakwalifikowanych jako „osoby uzależnione od alkoholu” jest w Polsce ponad 900 tys. mieszkańców? Oczywiście statystki nie są pewne i prognozuje się, że Polaków z tym problem może być nawet dwa razy więcej, ale po prostu nie wszyscy zgłaszają to odpowiednim jednostkom. Tak czy inaczej, biegli z zakresu uzależnień od alkoholu mają dużo pracy.