BLOG

biegły z zakresu budownictwa

13 grudnia 2019

Bezpieczeństwo na lodowisku - opinie biegłych sądowych

Lodowisko to jedna z najpopularniejszych zimowych atrakcji. Oprócz aspektów rozrywkowych, warto jednak zwrócić uwagę na bezpieczeństwo tego rodzaju obiektów. Nierzadko sprawą wypadków na lodowiskach zajmują się bowiem sądy i biegli sądowi.

świadomość prawna Polaków

06 grudnia 2019

Prawnik dopiero w ostateczności (badanie NRA)  

Wnioski płynące z badania Naczelnej Rady Adwokackiej nie są najlepsze: większość Polaków porad prawnych szuka w internecie. Drugim najpopularniejszym źródłem informacji są znajomi i rodzina, dopiero na trzecim miejscu są prawnicy.  

biegły instytucjonalny

29 listopada 2019

Kim jest biegły instytucjonalny?

Biegły instytucjonalny, to jeden z trzech typów biegłych obok specjalisty wpisanego na listę oraz eksperta ad hoc. Jakie warunki powinna spełniać placówka badawcza, aby mogła przygotować opinię na zlecenie sędziego?

uzupełnienie opinii biegłego sądowego

22 listopada 2019

Uzupełnienie lub nowa opinia biegłego – przypadki

Opinia biegłego sądowego nierzadko traktowana jest jako główny dowód w sprawie. Na jej przyjęcie bądź odrzucenie wpływ ma jednak nie tylko sędzia, ale również strona postępowania. Kiedy można wnioskować o opinię uzupełniającą lub sporządzenie zupełnie nowej?

opinia prywatna biegłego sądowego

14 listopada 2019

Znaczenie prywatnej opinii biegłego

Czy strony postępowania mogą dostarczać opinie biegłych sporządzone na prywatne zlecenie? Czy takie ekspertyzy mogą być akceptowane przez sędziego jako dowód w sprawie i czy mogą usprawnić działalność sądów?

kiedy jest przewlekłość postępowania

08 listopada 2019

Przyczyny przewlekłości postępowań 

Zbyt małe zasoby kadrowe sądów, nadmierna liczba spraw, długie oczekiwanie na opinie biegłych, a nawet… zbyt mała liczba sal rozpraw. To niektóre powody przewlekłości postępowań, które zostały opisane w raporcie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. 

biegły sądowy obowiązki

25 października 2019

Jakie dokumenty powinien złożyć kandydat na biegłego?

Procedura wpisania na listę biegłych sądowych wymaga od kandydata nie tylko fachowej wiedzy z określonej dziedziny, ale też przedłożenia wielu dokumentów. Chociażby zgody pracodawcy na pełnienie funkcji, czy też zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.   

Biegły sądowy iluzjonista

18 października 2019

Biegli sądowi z nietypowych dziedzin

Jak wiadomo, krótkie listy biegłych sądowych to duży problem polskiego sądownictwa. Tym bardziej, że przy niektórych procesach sędzia potrzebuje wsparcia eksperta o wyjątkowo rzadkiej specjalizacji.

centralny rejestr biegłych sądowych

11 października 2019

Co z centralną listą biegłych?

Serwis Znajdź Biegłego wciąż pozostaje jedyną tego typu wyszukiwarką biegłych sądowych w Polsce. W dalszym ciągu nie wiadomo bowiem, kiedy powstanie centralna lista specjalistów prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

liczba spraw w polskich sądach

26 września 2019

Polskie sądy uginają się od spraw

Biegli sądowi z roku na rok mają coraz więcej pracy. Wynika to ze zwiększającego się obłożenia sądów: w ciągu ostatniej dekady liczba rozpatrywanych spraw wzrosła aż o 4 mln.

biegły sądowy kryminolog

20 września 2019

(Cz. 36) Specjalizacje: biegły sądowy kryminolog

Biegły sądowy z zakresu kryminologii powoływany jest przede wszystkim do spraw karnych. Zakres działania kryminologów jest obszerny, dlatego biegli kształcą się w konkretnych specjalizacjach.