Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Serwisu

znajdzbieglego.com

 

 

1.      Postanowienia ogólne

[1]     Właścicielem serwisu internetowego www.znajdzbieglego.com, zwanego dalej “Serwisem” jest SLA Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:  ul. Patriotów 160/7, 04-839 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461215, NIP 9512367174 o kapitale zakładowym w wysokości 5.200,00 zł, zwana dalej “SLA Solutions”.

[2]     SLA Solutions jest administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu.

[3]      Szczegółowy obowiązek informacyjny jest spełniany przez SLA Solutions podczas przekazywania danych przez Użytkowników i Specjalistów, a niniejsza polityka określa główne zasady przetwarzania danych osobowych, w szczególności:

          3.1.  jakie dane są gromadzone w Serwisie oraz w jakim celu są one wykorzystywane,

          3.2.  mechanizm Cookies wykorzystywany w Serwisie.


 [4]      Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej polityce mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisu.

2.      Zasady gromadzenia danych
 

2.1.  Dane zbierane automatycznie

[1]     Podczas wizyty Użytkownika na stronie Serwisu automatycznie są zbierane dane, w szczególności oznaczenia identyfikujące (login lub inne nadane przez operatora), adres IP, nazwa przeglądarki, system operacyjny, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu i dostępnych w nim usług.

[2]     Dane zbierane automatycznie służą do analizy zachowań na stronach Serwisu, celem personalizacji zawartości strony internetowej, w tym dopasowania reklam i pokrewnych linków, treści wiadomości i innych informacji związanych z korzystaniem z usług Serwisu. Dane te są pozyskiwane przez serwer w sposób zautomatyzowany. Na ich postawie dokonywane będą również badania i analizy mające na celu monitorowanie poziomu stosowanych zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, udoskonalanie usług oraz opracowywanie nowych funkcjonalności Serwisu.
 

2.2.  Dane otrzymywane od użytkowników Serwisu i Specjalistów

[1]     W Serwisie są przetwarzane dane przekazywane przez Użytkowników Serwisu podczas korzystania z usługi przesłania zapytania do Specjalisty. Dane te są przekazywane dobrowolnie podczas wypełniania formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, ale podanie ich jest konieczne w celu skorzystania z Serwisu. Po zatwierdzeniu przez Użytkownika treści zapytania i wskazaniu danych wymaganych w formularzu kontaktowym, a następnie zaakceptowaniu regulaminu świadczenia usług, dane Użytkownika są przetwarzane przez SLA Solutions w celu i w zakresie niezbędnym do przekazania zapytania Użytkownika do właściwego Specjalisty, wskazanego przez tego Użytkownika.

[2]     Dodatkowo, w Serwisie są przetwarzane dany Specjalistów, którzy zdecydowali się korzystać z usługi dodatkowej zarządzania własnym profilem w Serwisie, po zawarciu umowy o świadczenie usługi dodatkowej i akceptacji regulaminu świadczenia usług. Dane Specjalisty są przetwarzane przez SLA Solutions w celu i w zakresie niezbędnym do należytego wykonania usługi dodatkowej, a także w celach szczegółowo wskazanych w obowiązku informacyjnym.

[3]     Zarówno dane użytkowników Serwisu jak i Specjalistów są przetwarzane przez SLA Solutions dla celów marketingowych SLA Solutions lub podmiotów z nim współpracujących oraz w celu przekazywanie informacji handlowych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (telefon, sms, e-mail), pod warunkiem wyrażenia stosowanej zgody przez danego Użytkownika Serwisu / Specjalistę.
 

2.3.  Zasady przetwarzania danych osobowych

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez SLA Solutions określa obowiązek informacyjny spełniany przez SLA Solution podczas podawania danych osobowych przez Użytkownika i Specjalistę oraz regulamin Serwisu dostępny na stronie Serwisu. Każdy Użytkownik / Specjalista jest informowany o przetwarzaniu jego danych, w tym podstawie przetwarzania, celu i zakresie przed rozpoczęciem świadczenia usług w ramach Serwisu. Przetwarzanie odbywa się w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,.
 

3.      Mechanizm Cookies na stronie internetowej Serwisu

[1]     Cookies, to niewielkie pliki wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

[2]     Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

[3]     Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem na którym cookies zostało zapisane.

[4]     Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze mają charakter tymczasowy i pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe cookies pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

[5]     Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie ciasteczek w ogóle lub wybranych ciasteczek. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim jednak zdecyduje się zmienić domyślne ustawienia należy pamiętać, że wiele cookies pomaga podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona w przeglądarce.
 

4.      Zmiana niniejszej polityki

SLA Solutions jest uprawniony do zmian i aktualizacji niniejszej polityki albo zastąpienia jej nową polityką prywatności. Każdorazowo zmodyfikowana albo nowa treść niniejszej polityki będzie publikowana na stronie Serwisu.