BLOG

07 lutego 2020

(Cz. 37) Specjalizacje: biegły sądowy ds. rekonstrukcji wypadków drogowych

Opinie biegłych bywają niezbędne przy postępowaniach dotyczących wypadków drogowych. W wielu przypadkach niemożliwe jest bowiem odtworzenie przebiegu zdarzenia bez specjalistycznych narzędzi. Oto podstawowe informacje o pracy tych ekspertów.

biegły sądowy z zakresu motoryzacji

Opinie biegłych specjalizujących się w rekonstrukcji wypadków bywają kluczowymi dowodami w postępowaniach przeciwko sprawcom zdarzeń drogowych.

Co ważne, powoływanie biegłych ma sens jedynie wtedy, kiedy zabezpieczone zostały ślady i inne materialne dowody. Opieranie się na źródłach osobowych jest tutaj z oczywistych względów niewystarczające. 

Pytania biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków 

Zadaniem biegłych jest jak najwierniejsze odtworzenie sposobu poruszania się uczestników wypadku. Chodzi więc przede wszystkim o ustalenie prędkości, toru jazdy i wykonywanych manewrów oraz sposobu zderzenia pojazdów z innymi uczestnikami ruchu, pieszymi lub obiektami.   

- Dopiero na tej podstawie dokonuje się oceny zachowania uczestników wypadku w kontekście skodyfikowanych zasad bezpieczeństwa: ustalenia kto i w jaki sposób stworzył zagrożenie w ruchu, kto i w jaki sposób na nie reagował lub mógł reagować, ale tego nie zrobił, w jakich okolicznościach można było wypadku uniknąć - czytamy na rzeczoznawcy-pomorza.pl, jednej z wielu grup zrzeszającej ekspertów tej specjalizacji. 

Na jakie konkretne pytania ma więc odpowiedzieć ekspertyza biegłego? Aby ustalić, co było przyczyną zdarzenia drogowego, będą to m.in.:

 • czy technika jazdy kierującego była zgodna z przepisami ruchu drogowego,

 • czy kierujący dostosował prędkość do warunków panujących na drodze,

 • jaka była dynamika ruchu,

 • czy doszłoby do wypadku, gdyby kierowca jechał z dopuszczalną prędkością,

 • czy uczestnicy zdarzenia mieli możliwość uniknięcia wypadku,

 • gdzie dokładnie nastąpiło zderzenie się pojazdów/potrącenie pieszego,

 • w jakim położeniu znajdowały się pojazdy względem siebie oraz geometrii drogi,

 • w jakich warunkach (przy jakich manewrach) uniknięcie wypadku przez kierowcę było możliwe,

 • czy manewry podejmowane w sytuacji zagrożenia przez kierowcę były prawidłowe

 • jaka była widoczność innych uczestników ruchu/przeszkód stałych,

 • czy w pojeździe występowały wcześniej usterki, które mogły mieć wpływ na przebieg wypadku,

 • czy obrażenia poszkodowanego mogły powstać na skutek wypadku (współpraca z lekarzem sądowym).

Narzędzia biegłego sądowego ds. wypadków

Odtworzenie przebiegu wypadku często jest niemożliwe bez specjalistycznych programów, którymi dysponują biegli czy placówki zajmujące się ekspertyzami. Oto lista narzędzi, które w codziennej pracy wykorzystuje na przykład Zakład Badania Wypadków Drogowych Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie: 

 • platforma pomiarowa DAO;

 • przyrząd do pomiaru opóźnień XL Meter, odległości i prędkości Ultra Lyte LR, Fit-Frame Interval Timer;

 • kamery do zdjęć szybkich, np. Viewpointsystem;

 • oprogramowanie rekonstrukcyjne, np. PC-Crash, RWD, HVE.

Zdecydowanie jednym z najlepszych narzędzi na rynku jest wspomniany PC-Crash. Program ten (stworzony w Austrii) służy do symulacji ruchu i zderzeń dowolnej liczby pojazdów. Umożliwia ustalenie najważniejszych parametrów wypadku, a także wykonanie filmów przedstawiajacych przebieg zdarzenia i przemieszczenie się pojazdów.

Niestety, nie każdy biegły korzysta z tego narzędzia, ponieważ koszt zakupu PC-Crash nie jest niski. W zależności od wersji, jest to wydatek od tysiąca do nawet 4 tys. euro.  

Biegłych specjalizujących się w ekspertyzach wypadków komunikacyjnych, znajdziesz w naszej bazie TUTAJ.  

Fot. pc-crash.com

UDOSTĘPNIJ 0

UDOSTĘPNIJ 0