miasto:Warszawa, Łódź

adres:brak informacji

tel:609XXXXXX pokaż

INFORMACJE O BIEGŁYM

O mnie

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Merito) na kierunku Finanse i rachunkowość oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Ekonomia. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu metod ilościowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz z zakresu wyceny przedsiębiorstw w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie pracuje nad rozprawą doktorską z dyscypliny naukowej ekonomia i finanse na Uniwersytecie Szczecińskim Makler Papierów Wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego nr 3168 Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 4/2022. Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz Łodzi z zakresu wyceny przedsiębiorstw oraz analizy finansowej Na co dzień pracuje jako Analityk w Domu Maklerskim INC S.A. a także w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, Szczecinie oraz Poznaniu

Zakres działalności

  • wycena wartości przedsiębiorstw
  • wycena przedsiębiorstw dla potrzeb sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, podziału, upadłości, oraz restrukturyzacji
  • analiza finansowa przedsiębiorstw

Formularz kontaktowy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych wpisanych w formularzu kontaktowym jest SLA Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Klauzuli informacyjnej.

Mapa dojazdu

Ten biegły nie podał jeszcze danych adresowych