BLOG

06 lipca 2018

(Cz. 20) Specjalizacje: biegły sądowy w zakresie turystyki

Czy wiesz, że biegli sądowi z zakresu turystyki to jedna z najmniej licznych grup ekspertów na listach biegłych sądowych w Polsce? Widać jednak, że mają coraz więcej pracy. Coraz częściej rozstrzygane są bowiem spory związane z niedotrzymaniem umów dotyczących wyjazdów turystycznych.

biegły sądowy z zakresu turystyki

Ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie turystyki

 

Opinie najczęściej związane są z roszczeniami klientów indywidualnych biur podróży, hoteli, agentów, touroperatorów oraz firm korzystających z zasobów turystycznych.

 

W ramach sporządzania ekspertyzy, biegły sądowy skupia się najczęściej na reklamacjach i skargach dotyczących samych usług turystycznych. Jego zadaniem może być wówczas chociażby wycena szkód, jakie powstały w wyniku niedotrzymania warunków umowy w zakresie usług noclegowych. Zakres działań specjalisty jest jednak szerszy. Do jego zadań zaliczyć można też m.in. sporządzanie opinii dotyczących procedur wizowych, wymagań konsularnych czy ubezpieczeń turystycznych.

 

Co ważne, biegły sądowy w zakresie turystyki może być także specjalistą w kwestii połączeń lotniczych, kolejowych czy innego środka transportu.

 

Walka z biurami podróży

 

Jak widać, kompetencje eksperta są szerokie, ale najwięcej postępowań sądowych dotyczy sporów pomiędzy klientem indywidualnym a biurem podróży. Dzieje się tak, ponieważ polskie prawo – w niektórych przypadkach - nadal daje możliwość dowolnej interpretacji zapisów odnoszących się do jakości świadczonych usług. Biegły sądowy wydaje więc zazwyczaj opinię dotyczącą niedotrzymania warunków umowy w kwestii zakwaterowania, wyżywienia, transportu i realizacji poszczególnych atrakcji.

 

Na wokandę trafiają również pozwy zbiorowe wytoczone przeciwko touroperatorom. Do momentu powstania TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny), turyści nie byli w żaden sposób zabezpieczeni na wypadek bankructwa organizatora wyjazdu. Dzisiaj ubezpieczenie na wypadek niewypłacalności jest koniecznością, a na jego podstawie turysta zyskuje zabezpieczenie finansowe.

 

A o czym musi wiedzieć turysta?

 

Korzystając z usług turystycznych (także bez pośrednictwa biura) każdy ma prawo oczekiwać standardu, jaki został zapisany w umowie. Za wypadki w obiekcie hotelowym odpowiada hotel, za zatrucia pokarmowe odpowiada restauracja, w której zaserwowano nieodpowiedni posiłek, za opóźnienia lotów czy innego środka transportu odpowiada ich organizator. Klient zawsze może dochodzić swoich praw i ubiegać się o odszkodowanie.

 

W przypadku tego rodzaju postępowań, biegły sądowy może odegrać kluczowe znaczenie, bo opinia często zyskuje charakter głównego dowodu w sprawie. To biegły, na podstawie dogłębnej znajomości prawa w dziedzinie turystyki, dokonuje wyceny szkody i weryfikuje działania stron sporu.

UDOSTĘPNIJ 0

UDOSTĘPNIJ 0