BLOG

08 czerwca 2018

(Cz. 19) Specjalizacje: biegły sądowy z zakresu meblarstwa

Spory sądowe z dostawcami czy producentami mebli nie są rzadkością. Przy takich sprawach często powoływany jest więc biegły sądowy. Jego ekspertyza włączana jest do toczącego się postępowania jako główny dowód.

biegły sądowy rzeczoznawca meblowy

Ocena jakości mebli

Postępowania, w których opiniuje rzeczoznawca meblowy w roli biegłego sądowego, dotyczą najczęściej zastrzeżeń co do jakości mebli. Ta może zostać zakwestionowana nie tylko w przypadku sprzętów całkowicie nowych, ale również już użytkowanych. Mówi o tym prawo konsumenckie. Mimo obowiązujących regulacji producenci nie zawsze chcą jednak polubownie naprawiać swoje błędy i rozwiązać zawartą umowę z korzyścią dla konsumenta.

Właśnie w takich przypadkach konieczne jest wykonanie ekspertyzy wykonania oraz montażu mebli. Roszczenia mogą dotyczyć nie tylko wad czy powstałych usterek, ale także ogólnej estetyki zakupionego wyrobu.

Wycena mebli i szacowanie szkód

Spory sądowe mogą dotyczyć różnych kwestii. Biegli sądowi będący rzeczoznawcami mebli zajmują się przygotowaniem opinii dotyczących m.in.:

  • wycen rynkowych mebli nowych i używanych (w tym antyków),
  • wycen rynkowych napraw, które użytkownik mebli musiał wykonać samodzielnie w wyniku powstałych usterek,
  • szacowania szkód, które są wynikiem eksploatacji mebli, ale również ich przechowywania, transportu lub celowego uszkodzenia.

Wyceny wartości mebli czy powstałych szkód są ważne nie tylko dla sądu. Ekspertyzy rzeczoznawcy mebli są także kluczowe dla towarzystw ubezpieczeniowych, które wypłacają odszkodowania.

Opinie dotyczące spraw reklamacyjnych

Większość postępowań sądowych dotyczy naturalnie reklamacji. Sprawy zakładane są zgodnie z wnioskiem poszkodowanego, czyli konsumenta, który nie może samodzielnie porozumieć się z producentem lub dostawcą wadliwych produktów. Ekspertyza biegłego sądowego ma potwierdzić albo odrzucić argumenty zawarte w reklamacji.

Opinia biegłego sądowego może być wystawiona tylko przez niezależnego rzeczoznawcę, który realizuje ekspertyzę przy zachowaniu należytej staranności, wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia i najnowocześniejszych dostępnych metod. Tak jak w każdym przypadku, biegły powoływany jest najczęściej przez sędziego, ale może też wnioskować o niego strona postępowania.

UDOSTĘPNIJ -

UDOSTĘPNIJ 0