BLOG

09 marca 2018

(Cz. 15) Specjalizacje: biegły z zakresu badania broni i balistyki

Zwykle kojarzy się nam z serialami kryminalnymi, w których doszło do przestępstwa z użyciem broni, ale ręce pełne roboty ma także w prawdziwych postępowaniach. Biegły sądowy z zakresu broni i balistyki – wielokrotnie to właśnie od jego ustaleń zależy wykrycie sprawcy.

Czym jest balistyka? Najkrócej mówiąc, jest to nauka zajmująca się ruchem pocisku. Rozróżnia się jednak trzy jej rodzaje.

Tzw. balistyka wewnętrzna zajmuje się badaniem lotu kuli wewnątrz przewodu lufy, zewnętrzna analizuje ruch pocisku w powietrzu od momentu wylotu do uderzenia w cel, a pośrednia bada ruch amunicji w pewnej odległości od lufy.

Od kalibru do analizy uszkodzeń

Zakres badań balistycznych jest szeroki. Specjalista zajmuje się analizą m.in. miejsca znalezienia pocisku, śladów jakie pozostawił, kierunku strzału, czy pozycji napastnika i ofiary.

Biegły z zakresu badania broni i balistyki ma za zadanie odpowiedzieć więc na szereg pytań. Mogą one dotyczyć:

- ustalenia rodzaju broni palnej,
- ustalenia kalibru i modelu broni,
- liczby oddanych strzałów,
- identyfikacji broni na podstawie odstrzelonych łusek i pocisków,
- określenia toru i kierunku lotu pocisku,
- ustalenia parametrów balistycznych,
- określenia stanu technicznego broni,
- analizy uszkodzeń postrzałowych.

Strzelnica i badania porównawcze

Jak dokładnie wygląda praca biegłego tej specjalizacji? Wyobraźmy sobie sytuację, w której dochodzi do zabójstwa. Na miejscu zbrodni policja zabezpiecza pociski i łuski. Broń funkcjonariusze znajdują natomiast u jednego z podejrzanych. Zadaniem biegłego jest ustalenie, czy to właśnie z niej zostały oddane strzały.

Tryb pracy ekspertów można wyjaśnić na przykładzie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Biegli rozpoczynają swoje działania od oględzin broni analizując jej konstrukcję, po czym oddają strzały na strzelnicy doświadczalnej w celu zebrania łusek i pocisków. Otrzymane w ten sposób materiały poddawane są badaniom porównawczym z tymi zabezpieczonymi na miejscu zdarzenia. Oczywiście w toku śledztwa nie zawsze udaje się odnaleźć broń do analizy. Wówczas, dysponując pociskami i łuskami, eksperci korzystają ze Zbioru Wzorców Broni liczącego ponad trzy tysiące eksponatów.

Biegli dysponują też oczywiście rozbudowaną aparaturą umożliwiającą analizę zdarzenia. Są to m.in. bramki fotooptyczne i radary do pomiaru prędkości pocisku, aparatura umożliwiająca zbadanie siły nacisku spustu broni, czy też wyznaczenie prawdopodobnego toru lotu pocisku.

Należy podkreślić, że zabezpieczone łuski i pociski przechowywane są w zbiorach kryminalistycznych, aby mogły służyć do dokumentowania związków z dowodami z innych przestępstw.

***

Źródła: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie, strzelec.pwsz.nysa.pl.

UDOSTĘPNIJ 0

UDOSTĘPNIJ 0