BLOG

06 września 2019

Kiedy opinia biegłego jest niekompletna?

Być może nie każdy wie, ale brak niektórych technicznych elementów w opinii biegłego może sprawić, że ekspertyza zostanie podważona przez sąd lub stronę postępowania. O jakich dokładnie fragmentach mowa?

co musi zawierać opinia biegłego

"Opinia biegłego jest niespójna, niekompletna…" - to dość częste sformułowanie sędziów, którzy zlecają uzupełnienie takiej eksperty, a w niektórych przypadkach powołują nawet kolejnego specjalistę, którego zadaniem jest przygotowanie zupełnie nowej opinii. Zwykle powodem takiej decyzji jest budząca wątpliwość zawartość merytoryczna dokumentu, ale są jednak przypadki, kiedy źródłem uwag ze strony sądu są braki techniczne w ekspertyzie.

Przypomnijmy, że opinia biegłego sądowego może mieć postać pisemną lub ustną. Decyzja należy tutaj do sędziego, ale najczęściej wybierana jest ta pierwsza forma. Tego typu ekspertyza musi być więc "wyposażona" w pewne elementy, o których autor powinien bezwzględnie pamiętać.

Oprócz tak podstawowych informacji jak dane specjalisty (imię i nazwisko, stopień naukowy, specjalizacja, przynależność do sądu lub instytucji naukowo-badawczej) oraz sądu zlecającego ekspertyzę (także sygnatura akt, opis materiału dowodowego), należy jeszcze wyszczególnić takie elementy jak:

 1. Data i czas przeprowadzenia ekspertyzy oraz termin jej wydania;
   
 2. Sprawozdanie z badania;
   
 3. Opis przyjętej metody oraz wskazanie ewentualnych urządzeń wykorzystywanych w trakcie pracy (także źródeł wiedzy specjalistycznej); 
   
 4. Wnioski/uzasadnienie, czyli najważniejsza część opinii. To w tym miejscu biegły musi odpowiedzieć na wszystkie pytania stawiane przez sąd;
   
 5. Załączniki, dokumenty, materiały badawcze, m.in. fotografie jeśli takie były konieczne;
   
 6. Podpisy wszystkich biegłych, którzy uczestniczyli w wydaniu opinii. Należy przy tym jednak pamiętać, że osoby, które brały udział w wydaniu opinii, mogą być przez sąd przesłuchiwane w charakterze biegłych. Natomiast osoby, które jedynie uczestniczyły w badaniach - w charakterze świadków;
   
 7. Jeśli w przeprowadzeniu ekspertyzy brała więc też udział inna osoba, trzeba podać jej imię i nazwisko wraz ze wskazaniem czynności, które wykonywała. 

Brak niektórych z tych informacji może być podstawą do uzupełnienia opinii, a w skrajnych przypadkach nawet do odrzucenia jej przez sędziego. 

UDOSTĘPNIJ 0

UDOSTĘPNIJ 0