BLOG

12 kwietnia 2019

Nieudane zabiegi medyczne i rola biegłego w postępowaniu

Obowiązujący kanon piękna coraz bardziej zachęca do zabiegów medycyny estetycznej. Niestety, w niektórych przypadkach kończą się one na sali sądowej, ponieważ pacjenci nie są zadowoleni z efektu końcowego. Decydującym dowodem w sprawie może być wówczas opinia biegłego.

biegły lekarz sądowy

Rosnąca popularność zabiegów medycyny estetycznej sprawia, że coraz częściej wykonują je osoby o wątpliwych kwalifikacjach. I w niektórych przypadkach dochodzi przez to do błędów w sztuce, których konsekwencją jest oszpecenie ciała. Czy osoby, które poddały się takim nieumiejętnie wykonanym zabiegom, mogą walczyć o swoje prawa? Jak najbardziej i w polskich sądach prowadzonych jest coraz więcej takich spraw.

 

Kiedy dochodzić swoich praw przed sądem?

 

W przypadku, kiedy zabieg wykonywała osoba bez wykształcenia medycznego, podlega ona odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

 

Osoby, które zostały poszkodowane, wnioskują najczęściej o wypłatę należnego odszkodowania bądź zadośćuczynienia. Zwykle są to pacjenci, którzy zostali oszpeceni wypełniaczami bądź zabiegami kwasowymi. Rzadziej swoich praw dochodzą ci, u których zabiegi z zakresu medycyny estetycznej nie dały żadnych efektów.

 

Osoby poszkodowane muszą udowodnić, że zabieg wykonał ktoś nieposiadający odpowiedniego wykształcenia albo podczas zabiegu wykorzystano niepełnowartościowe preparaty. Przyczyną defektów skóry mogą być również nieprofesjonalne urządzenia, które zostały użyte. Warto podkreślić, że szkodą może być tutaj nie tylko uszczerbek na zdrowiu, ale również krzywdy moralne, które są tego konsekwencją. Poszkodowany, aby to udowodnić, musi posiłkować się nie tylko zeznaniami świadków, ale również przedstawić przed sądem pełną dokumentację medyczną.

 

Zakres pracy biegłego sądowego

 

Kluczową rolę w sprawie mogą również odegrać opinie ekspertów. O ich powołanie może wnioskować zarówno sędzia, jak i strona postępowania. Obecność biegłych w takich postępowaniach jest dziś wręcz standardem.

 

Do tego typu spraw najczęściej powoływani są oczywiście biegli sądowi lekarze o danej specjalizacji. W większości przypadków jest to lekarz dermatolog, kosmetolog lub chirurg-plastyk, chociaż zdarza się, że ekspertyzy przedstawiają także chemicy czy laboratoria, które potwierdzą skład użytych preparatów i ich działanie. Lekarz ma oczywiście obowiązek działać zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i z zasadami etyki zawodowej. W przypadku naruszenia tych reguł podlega on nie tylko odpowiedzialności zawodowej przed samorządem lekarskim, ale także odpowiedzialności karnej lub cywilnej.

 

Zadaniem biegłych sądowych jest wskazanie bądź wykluczenie działania na szkodę klienta kliniki medycyny estetycznej. Ich opinia potwierdza lub neguje wpływ wykonanego zabiegu na oszpecenie klienta, wywołanie trwałego uszczerbku na zdrowiu, wspomnianych krzywd moralnych (np. szykany w środowisku) czy finansowych (np. konieczność rezygnacji z pracy lub zwolnienie przez pracodawcę).

UDOSTĘPNIJ 0

UDOSTĘPNIJ 0