BLOG

26 października 2018

(Cz. 23) Specjalizacje: biegły sądowy z zakresu BHP

Chociaż nie są prowadzone statystyki dotyczące najbardziej zapracowanej grupy biegłych, to można ryzykować stwierdzenie, że specjaliści z zakresu BHP są w czołówce. Czym zajmuje się biegły sądowy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy?

biegły BHP

Zacznijmy od przypomnienia, czym jest BHP. Ogólna definicja mówi, że jest to zbiór norm prawnych, organizacyjnych i technicznych, których celem jest stworzenie pracownikowi takich warunków pracy, aby mógł on wykonywać swoje obowiązki w sposób efektywny, bez narażania siebie na ryzyko wypadku lub choroby.

 

Smutna statystyka

 

Wypadki przy pracy nie należą niestety do rzadkości. Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego, tylko w pierwszym kwartale tego roku liczba poszkodowanych w wypadkach wyniosła 15900 osób. Chociaż pocieszające jest, że to o 5,4 proc. mniejsza liczba niż w 2017 roku. Jak wylicza GUS, spośród wszystkich poszkodowanych, 15769 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim, 99 osób doznało ciężkich obrażeń ciała, a 32 zmarły.

 

Według Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, do najczęstszych przyczyn wypadków zalicza się:

 

 • nieprawidłowe zachowanie się pracownika (błąd ludzki),
 • niewłaściwy stan techniczny urządzenia,
 • niewłaściwe posługiwanie się urządzeniem,
 • nieprawidłowa organizacja stanowiska pracy,
 • nieużywanie sprzętu ochronnego,
 • stan psychofizyczny pracownika.    

 

Co robi biegły z zakresu BHP?

 

Przypomnijmy, że na pracodawcę w razie wypadku nałożone są określone obowiązki. Jest to udzielenie pierwszej pomocy pracownikowi, rozpoznanie okoliczności i przyczyn zdarzenia (uzyskanie informacji od świadków i poszkodowanego) oraz wypełnienie specjalnych protokołów dokumentacji powypadkowej. Niestety, wiele spraw rozstrzyganych jest w sądach. Ofiara wypadku nierzadko zupełnie inaczej ocenia zaistniałe zdarzenie niż pracodawca i właśnie na sali sądowej chce dochodzić swoich praw.

 

Aby ustalić rzeczywiste przyczyny wypadku w zakładzie pracy, sąd często wnioskuje o powołanie biegłego z zakresu BHP. W niektórych przypadkach zdarza się, że to sam poszkodowany wnioskuje o powołanie eksperta, ale trzeba pamiętać, że prywatna opinia w sprawie wypadku przy pracy stanowi jedynie umotywowane stanowisko strony przed sądem. Oto przykładowe zagadnienia, którymi zajmują się biegli tej specjalizacji:

 

 • bezpieczeństwo maszyn i urządzeń technicznych,
 • ergonomia,
 • ocena ryzyka zawodowego i biologicznego na stanowiskach pracy,
 • plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
 • pomieszczenia pracy, odzież i obuwie robocze oraz indywidualne środki ochrony osobistej,
 • prawo pracy (czas pracy, urlopy, regulaminy zakładu pracy, szkolenia BHP, ppoż. itp.).

 

Biegli z zakresu BHP kojarzeni są najczęściej z analizą przebiegu wypadków w zakładach pracy, ale to tylko część ich obowiązków. Specjaliści sporządzają również chociażby opinie o warunkach w zakładach pracy, w stosunku do których wysuwane są zarzuty o łamanie praw pracowniczych.  

UDOSTĘPNIJ 0

UDOSTĘPNIJ 0