Biegły sądowy Wrocław Liliana Kołodziejczak

Liliana Kołodziejczak

specjalizacja:  Nauki humanistyczne

miasto:Wrocław

adres:brak informacji

tel:brak informacji

zarządzaj profilem

INFORMACJE O BIEGŁYM

Zakres działalności

 • Pedagogika
 • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
 • oddziaływania wychowawcze względem osób osadzonych
 • działalność z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
 • opieka postpenitencjarna
 • wyrównywanie szans osób zmarginalizowanych
 • diagnoza osób osadzonych w placówkach penitencjarnych
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
 • diagnoza niedostosowania społecznego, zaburzeń w zachowaniu, zachowań antyspołecznych, zaburzeń więzi i in.
 • psychoedukacja, psychoprofilaktyka dzieci i młodzieży
 • diagnoza wydolności wychowawczej rodziny
 • diagnoza przyczyn kryzysu w rodzinie
 • praca z dzieckiem zinstytucjonalizowanym
 • socjoterapia psychodynamiczna
 • funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w aspekcie organizacyjnym i metodycznym

Mapa dojazdu

Ten biegły nie podał jeszcze danych adresowych