INFORMACJE O BIEGŁYM

O mnie

Absolwent studiów ochrony środowiska i inżynierii środowiska. Specjalista w dziedzinie ocen oddziaływania na środowisko, posiadający 15-letnią praktykę w stosowaniu przepisów z tej dziedziny. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w organach administracji publicznej oraz w działalności konsultingowej dla przedsiębiorstw, podmiotów publicznych (w tym: organów administracji rządowej i samorządowej) i organizacji społecznych. Ekspert oceniający projekty aplikujące o dofinansowanie ze środków finansowych Unii Europejskiej pod kątem merytorycznym oraz pod kątem zgodności z przepisami o ochronie środowiska (wykonane usługi dla m.in. Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Instytucji Zarządzających RPO). Autor ekspertyz z zakresu OOŚ, które były opracowane na zlecenie m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów gospodarczych. Autor dokumentacji z zakresu oddziaływania na środowisko (w tym: raporty i prognozy OOŚ, oceny wodnoprawne, opinie biegłego, koreferaty) i wytycznych branżowych. Doświadczony trener - pełnił rolę wykładowcy prowadzącego szkolenia z dziedziny OOŚ na zlecenie m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, przeprowadził szkolenia dla ok. 10 000 osób, w tym m.in. dla pracowników: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Urzędów Kontroli Skarbowej, urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych, firm doradczych i inwestorów.

Zakres działalności

  • Ochrona środowiska, oceny oddziaływania na środowisko, oceny wodnoprawne, analiza i weryfikacja dokumentacji środowiskowej

Formularz kontaktowy

Mapa dojazdu