miasto:Warszawa

adres:

tel:694XXXXXX pokaż

INFORMACJE O BIEGŁYM

O mnie

<p><a href="http://www.arsdigita.pl/">www.arsdigita.pl</a></p> <p>mail: <a href="mailto:fonoskopia@arsdigita.pl">fonoskopia@arsdigita.pl</a></p> <p>tel: 694459922</p> <p>Będąc ekspertem z zakresu fonoskopii, jestem zarejestrowany jako biegły II kadencji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. </p> <p>Pragnę też poinformować, iż oprócz działalności związanej z wykonywaniem ekspertyz sądowych, prowadzę również specjalistyczne badania mające na celu rozwój metodologii odsłuchu zakłóconych nagrań, identyfikacji osób oraz badań związanych z ustaleniem autentyczności zapisów. </p> <p>Zlecane ekspertyzy wykonuję osobiście z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń elektronicznych oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego, które stosowane jest na całym świecie w badaniach fonoskopijnych. </p> <p>W trosce o zachowanie jak najwyższej wiarygodności wydawanych w prowadzonym przeze mnie Laboratorium opinii, trudniejsze zlecenia wykonuję zespołowo – wspólnie ze współpracującymi ze mną ekspertami fonoskopii. </p> <p> Zapewniam możliwie krótki termin realizacji zleconych czynności, który jednakże zależy od złożoności zleconych prac oraz jakości dostarczonego materiału dowodowego. Jednocześnie informuję, iż koszty wykonywanych zleceń kalkulowane są w oparciu o powszechnie obowiązujące stawki odnoszące się do tego typu badań. </p> <p>Moje ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe obejmuje wykonanie około 230 ekspertyz fonoskopijnych, z czego 50 ekspertyz wykonałem w okresie przygotowawczym, pozostałe 180 ekspertyz wykonałem jako samodzielny biegły z zakresu fonoskopii. </p> <p>Serdecznie zapraszam do współpracy.</p>

Zakres działalności

  • badania fonoskopijne
  • spisywanie treści wypowiedzi z nagrań zakłóconych i zniekształconych
  • badania autentyczności nagrań analogowych oraz cyfrowych
  • identyfikacja mówców
  • analiza stanu psychofizycznego mówców
  • identyfikacja urządzeń rejestrujących
  • prowadzenie eksperymentów akustycznych
  • pomiar poziomu hałasu
  • analiza scenerii akustycznej zarejestrowanego nagrania

Formularz kontaktowy

Mapa dojazdu