Biegły sądowy Warszawa Bogdan Rozborski

Bogdan Rozborski

specjalizacja:  Fonoskopia - analiza nagrań dźwiękowych

miasto:Warszawa

adres:

tel:694XXXXXX pokaż

INFORMACJE O BIEGŁYM

O mnie

www.arsdigita.pl mail: fonoskopia@arsdigita.pl tel: 694459922 Będąc ekspertem z zakresu fonoskopii, jestem zarejestrowany jako biegły II kadencji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Pragnę też poinformować, iż oprócz działalności związanej z wykonywaniem ekspertyz sądowych, prowadzę również specjalistyczne badania mające na celu rozwój metodologii odsłuchu zakłóconych nagrań, identyfikacji osób oraz badań związanych z ustaleniem autentyczności zapisów. Zlecane ekspertyzy wykonuję osobiście z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń elektronicznych oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego, które stosowane jest na całym świecie w badaniach fonoskopijnych. W trosce o zachowanie jak najwyższej wiarygodności wydawanych w prowadzonym przeze mnie Laboratorium opinii, trudniejsze zlecenia wykonuję zespołowo – wspólnie ze współpracującymi ze mną ekspertami fonoskopii. Zapewniam możliwie krótki termin realizacji zleconych czynności, który jednakże zależy od złożoności zleconych prac oraz jakości dostarczonego materiału dowodowego. Jednocześnie informuję, iż koszty wykonywanych zleceń kalkulowane są w oparciu o powszechnie obowiązujące stawki odnoszące się do tego typu badań. Moje ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe obejmuje wykonanie około 230 ekspertyz fonoskopijnych, z czego 50 ekspertyz wykonałem w okresie przygotowawczym, pozostałe 180 ekspertyz wykonałem jako samodzielny biegły z zakresu fonoskopii. Serdecznie zapraszam do współpracy.

Zakres działalności

  • badania fonoskopijne
  • spisywanie treści wypowiedzi z nagrań zakłóconych i zniekształconych
  • badania autentyczności nagrań analogowych oraz cyfrowych
  • identyfikacja mówców
  • analiza stanu psychofizycznego mówców
  • identyfikacja urządzeń rejestrujących
  • prowadzenie eksperymentów akustycznych
  • pomiar poziomu hałasu
  • analiza scenerii akustycznej zarejestrowanego nagrania

Mapa dojazdu