miasto:Szczecin

adres:brak informacji

tel:brak informacji

zarządzaj profilem

INFORMACJE O BIEGŁYM

Zakres działalności

  • przestrzeganie przepisów o chemikaliach (klasyfikacja, oznakowanie, karty charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych)
  • substancje i mieszaniny niebezpieczne oraz stwarzające zagrożenie
  • prekursory narkotykowe kat. 2 i 3, dopalacze - środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne
  • produkty biobójcze i detergenty

Mapa dojazdu

Ten biegły nie podał jeszcze danych adresowych