Biegły sądowy Kraków Czesław Dubowik

Czesław Dubowik

specjalizacja:  Budownictwo

NAPISZ WIADOMOŚĆ

INFORMACJE O BIEGŁYM

Zakres działalności

  • konstrukcje budowlane(budynki, inne budowle nie wym. w specjalności konstr.-inż., sieci sanitarne obejmujące instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe)
  • specjalnośd konstrukcyjno – inżynieryjna w zakresie dróg
  • budownictwo lądowe
  • sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, centralnego ogrzewania
  • drogi, mosty. lotniska
  • dozór energetyczny w zakresie sieci i instalacji gazowych

Formularz kontaktowy

Mapa dojazdu

Ten biegły nie podał jeszcze danych adresowych